Je kunt de beslagvrije voet op verschillende websites uitrekenen. Hieronder staat per vraag een korte toelichting. Soms kun je bij de berekening op internet ook extra informatie opvragen.

Gezinssamenstelling / jouw situatie

Hier vul je in uit hoeveel personen jouw gezamenlijke huishouden bestaat en tot welke leeftijdscategorie iedereen behoort. Ben je alleenstaand of gehuwd? Heb je thuiswonende kinderen? En hoe oud zijn de personen met wie je een huishouding voert? Mocht er sprake zijn van een kindgebonden budget (een toeslag die de Belastingdienst aan je uitbetaalt), dan dien je die ook op te geven.

Mocht je in verband met een handicap wonen in een aangepaste woning, dan kun je daar bij sommige rekenprogramma’s melding van maken.

Inkomen

Om de beslagvrije voet goed te kunnen berekenen, dient het totale inkomen van jou en jouw eventuele partner bekend te zijn. Let op, bij jouw maandelijkse netto inkomen hoort ook het vakantiegeld. Krijg je eenmaal per jaar vakantiegeld? Dan deel je dat nettobedrag door 12 en tel je die uitkomst bij jouw netto maandinkomen op.

Bij dit onderdeel van de berekening gaat het om de volgende gegevens (voor zover van toepassing):

  • netto inkomen van jezelf waarop beslag is gelegd inclusief vakantiegeld
  • netto inkomen van jezelf waarop geen beslag is gelegd en aan je wordt uitbetaald (bijvoorbeeld een bijbaan)
  • netto inkomen van jouw partner waarop geen beslag is gelegd

Woonlasten

Huurwoning

Denk hierbij aan de kale huur per maand. Energiekosten (gas, water, elektra) vallen daar niet onder. Eventuele servicekosten kun je wel apart opgeven. Mocht je een huurtoeslag ontvangen, dan vul je die ook in tenzij daar beslag op is gelegd.

Koopwoning

De maandelijkse hypotheekrente (en dus niet de aflossing op de hypotheek) mag worden opgegeven als woonlasten. Weet je niet de exacte hoogte van de hypotheekrente? Vraag die dan op bij de hypotheekverstrekker (vaak een bank). Op jouw bankafschrift (of internetbankieren) staat het bedrag doorgaans apart genoemd bij de afschrijving. Betaal je maandelijks servicekosten voor de woning (appartement)? Dan kun je die apart invullen in de berekening.
Ontvang je vanwege de hypotheekrente belastingvoordeel, dan valt dat bedrag (de hypotheekrenteaftrek) onder de categorie ‘inkomen waarop geen beslag is gelegd’ bij punt 2, die je daar invult.

Zorgkosten

De hoogte van de totale zorgverzekering per maand mag hier worden opgegeven, dus inclusief eventuele aanvullende pakketten. Ook vul je de door jou ontvangen zorgtoeslag in voor zover daar geen beslag op is gelegd.

Let op, is er een achterstand in de betaling van de zorgpremie ontstaan en verloopt de betaling via een inhouding op jouw loon/uitkering aan het CJIB of CAK? Dan vul je die inhouding in bij deze vraag (ook wel de bestuursrechtelijke premie).

Heb je alle vragen ingevuld? Dan kun je jouw beslagvrije voet berekenen. De beslagvrije voet is het bedrag dat niet onder het beslag valt en door jouw werkgever of de uitkerende instantie aan jou overgemaakt wordt.

Belangrijk
Is het bedrag dat jij hebt berekend hoger dan de beslagvrije voet die door de deurwaarder is vastgesteld? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder om jouw berekening door te geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van de gratis voorbeeldbrieven op www.beslaghulp.nl. Zorg dat je van alle gegevens bewijsstukken of kopieën hebt. Deze stuur je mee aan de deurwaarder met een kopie van jouw berekening van de beslagvrije voet.

Is jouw werkgever aangesloten bij BeslagHulp en heb je nog vragen over de beslagvrije voet of kom je er met de deurwaarder niet uit? Neem dan contact op via de website of stuur een e-mail naar beslaghulp@incompanycasso.nl.