null

U bent werkgever

Als werkgever, uitzendbureau of payrollbedrijf kunt u te maken krijgen met een derdenbeslag (ook wel loonbeslag) ten laste van een medewerker. Vanaf het moment dat er loonbeslag wordt gelegd, zult u niet langer het volledige salaris mogen overmaken aan de medewerker. De gevolgen zijn voor hem of haar direct voelbaar. Een loonbeslag is een aanwijzing dat de medewerker te maken heeft met financiële problemen.

De mogelijkheid bestaat dat uw medewerker als gevolg van financiële problemen (en beslaglegging in het bijzonder) gedemotiveerd raakt, minder productief wordt of zelfs psychische klachten krijgt. De schaamte om over het probleem te praten met bijvoorbeeld de werkgever, is groot. Ondanks dat u niet de schuld(en) van uw medewerker kunt oplossen, kunt u hem of haar toch helpen. Hoe? Door de medewerker (actief) te wijzen op zijn recht op een juiste beslagvrije voet, aangevuld met de (preventieve) ondersteuning van BeslagHulp.

Kosteloos en vertrouwelijk

Zodra u zich aansluit bij BeslagHulp, biedt u uw medewerker(s) individuele hulp op maat. Deze hulp is voor hen kosteloos en volledig vertrouwelijk.

De medewerker zorgt er zelf of juist samen met BeslagHulp voor dat de deurwaarder de juiste beslagvrije voet hanteert. Op die manier ontvangt de medewerker waar hij of zij recht op heeft! De werkgever heeft hier verder geen omkijken naar, maar toont wel goed werkgeverschap en een maatschappelijk betrokken opstelling.

BeslagHulp-specialist

Mark van Schie is de drijvende kracht achter BeslagHulp. Hij heeft jarenlange ervaring in het beslag- en executierecht en heeft als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder vele beslagen op inkomsten gelegd en afgewikkeld. Hetzelfde geldt voor het (her)berekenen van een beslagvrije voet en het informeren van werkgevers en werknemers.

social-LinkedIn social-Twitter social-nvra

social-INcompanyCASSO

Financiële hulplijn

Medewerkers met financiële problemen zullen daar over het algemeen niet over praten met de werkgever. Men schaamt zich en is bang voor de eventuele gevolgen, terwijl het bij financiële problemen juist van belang is snel en adequaat te acteren. Hoe sneller een medewerker wordt geholpen of doorverwezen, hoe eerder en beter problemen kunnen worden opgelost of zelfs worden voorkomen.

Preventief

Als het aankomt op preventie van financiële problemen en het voorkomen van een loonbeslag, is hier niet alleen de werknemer bij gebaat. Blijkens de Kostenscan van het Nibud (rapport Personeel met schulden 2017) kost een loonbeslag de werkgever namelijk gemiddeld € 13.000,00 per medewerker per jaar vanwege productieverlies, extra verzuimmelding(en) en afwikkeling van een loonbeslag. Door laagdrempelig hulp aan alle medewerkers binnen een bedrijf aan te bieden, kunnen financiële problemen en mogelijk zelfs loonbeslag worden voorkomen.

Wat biedt BeslagHulp?

  • instructieformulier met stappenplan ‘op maat’ voor uw medewerkers
  • informatie voor uw medewerkers om zelf de juiste beslagvrije voet te berekenen
  • voorbeeldbrieven voor de medewerkers om contact op te nemen met de deurwaarder
  • individuele (vertrouwelijke en kosteloze) hulp voor de medewerkers om de juiste beslagvrije voet te berekenen en deze aangepast te krijgen
  • preventieve financiële hulplijn om loonbeslag zoveel mogelijk proberen te voorkomen

Wat kost BeslagHulp?

BeslagHulp betreft een all-in servicepakket waarvoor de werkgever jaarlijks een eenmalige vergoeding betaalt. Deze vergoeding dekt vervolgens een ongelimiteerd aantal hulpvragen afkomstig van de medewerkers van dat bedrijf. Daarnaast ontvangen de medewerkers voor of na een beslaglegging een instructieformulier met stappenplan en kunnen zij onbeperkt gebruik maken van de informatie en voorbeeldbrieven op de website.

De vergoeding is met name afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst. U kunt uw medewerkers BeslagHulp al aanbieden voor een jaarlijkse vergoeding vanaf € 245,00 exclusief btw all-in. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend aanbod toegespitst op uw bedrijf.

Neem contact op

Via dit formulier kunt u uw gegevens achterlaten. BeslagHulp neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.