null

Je bent werknemer

Wanneer de deurwaarder beslag legt op jouw loon, heeft dat direct gevolgen. Jouw werkgever is namelijk verplicht om aan de beslaglegging mee te werken. Je zal merken dat niet meer het volledige loon aan jou wordt overgemaakt. Je ontvangt daar nog een deel van en het meerdere wordt aan de deurwaarder overgemaakt als aflossing van de openstaande schuld.

Het is voor jou belangrijk om te proberen niet verder in de problemen te komen en andere schulden te laten ontstaan. Zorg bijvoorbeeld voor het op tijd betalen van de huur of hypotheek, de zorgverzekering en andere (vaste) lasten. Het bedrag dat maandelijks aan je wordt overgemaakt, heet de beslagvrije voet.

De deurwaarder en de inhouding

De deurwaarder die beslag heeft gelegd op jouw inkomen, stelt tegelijk (of kort daarna) de beslagvrije voet vast. Dat gebeurt aan de hand van de gegevens die bij de deurwaarder bekend zijn. Ontbreekt er informatie, dan gaat de deurwaarder uit van basisbedragen. In veel gevallen houdt dat in dat een te hoog bedrag op het loon wordt ingehouden en je te weinig loon ontvangt. Het is belangrijk om de deurwaarder van relevante informatie te voorzien en uit te rekenen of de beslagvrije voet klopt.

Beslagvrije voet

Je hebt recht op een bestaansminimum, ook wanneer beslag op jouw inkomen is gelegd. Dat wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd. De beslagvrije voet is bedoeld om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Het is dus van belang dat de beslagvrije voet goed wordt berekend door de deurwaarder. Je kunt (laten) controleren of de deurwaarder de juiste beslagvrije voet hanteert.

Verzamel de volgende gegevens

Om de beslagvrije voet goed te kunnen berekenen, is deze informatie van belang:

  • jouw inkomsten (loon of uitkering)
  • jouw gezinssamenstelling (alleenstaand, gehuwd, wel of geen kinderen en leeftijd(en))
  • jouw woonlasten (huur of hypotheekrente en servicekosten)
  • premie van jouw zorgverzekering

en voor zover van toepassing:

  • de door jou ontvangen zorg- en/of huurtoeslag
  • eventuele inkomsten van jouw partner

Tip: Maak kopieën van recente bewijsstukken, die heb je hieronder nodig.

Zelf de beslagvrije voet berekenen

Op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl van de overheid kun je zelf jouw beslagvrije voet berekenen. Daarmee kun je checken of de beslagvrije voet, die de deurwaarder hanteert, klopt. Houd de gegevens die je hierboven heb verzameld bij de hand. Op veel websites staat een toelichting bij de berekening, maar ook hier kun je een handleiding inzien en/of downloaden.

Je kan ook op deze websites een berekening van de beslagvrije voet uitvoeren: KBvG en Schuldinfo.

Tip: veranderen gegevens die je al eens verzameld had om jouw beslagvrije voet uit te rekenen? Maak dan een nieuwe berekening om te controleren of de beslagvrije voet omhoog zou moeten.

[lees meer]

Voorbeeldbrieven

Heb je zelf jouw beslagvrije voet uitgerekend en kom je uit op een hogere beslagvrije voet dan de deurwaarder? Dan kan dat betekenen dat de deurwaarder bij iedere loonuitbetaling teveel geld ontvangt. Het is belangrijk de deurwaarder daarover zo snel mogelijk te informeren, zodat deze de beslagvrije voet kan aanpassen. Hier staan twee voorbeeldbrieven die je daarvoor kunt gebruiken.

Je vult de brief aan en stuurt deze op (met bewijzen). Tip: bewaar altijd een kopie van wat je opstuurt naar de deurwaarder!

Ondersteuning van BeslagHulp

Staat jouw werkgever op de lijst met aangesloten bedrijven? Dan kan je gebruik maken van BeslagHulp als je er zelf niet helemaal uitkomt. Ook wanneer je de berekening van jouw beslagvrije voet wilt laten checken of de beslagvrije voet aan de deurwaarder doorgegeven moet worden, kan je bij BeslagHulp terecht. Ondersteuning van BeslagHulp is altijd vertrouwelijk en jouw werkgever betaalt de kosten.

Vul hieronder het contactformulier in of stuur een e-mail. Vermeld duidelijk jouw (contact-)gegevens, de naam van jouw werkgever en jouw vraag.

Links naar andere websites

Hieronder kun je checken of de gerechtsdeurwaarder ambtelijk bevoegd is. Daarnaast kun je informatie inwinnen over schuldhulpverlening of een tweede berekening van de beslagvrije voet uitvoeren. Klik daarvoor op een van de volgende links.
null

Recent aangesloten bedrijven

De navolgende bedrijven hebben zich recent aangesloten bij BeslagHulp:

Neem contact op

Via dit formulier kun je jouw bericht aan BeslagHulp sturen. Je kunt ook een e-mail sturen aan beslaghulp@incompanycasso.nl. Vermeld in het bericht duidelijk jouw vraag.