BeslagHulp verleent u hierbij toegang tot www.beslaghulp.nl (hierna: “de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BeslagHulp behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen. BeslagHulp spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Ondanks de inspanning en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website, downloads en materialen liggen bij BeslagHulp. Commercieel (her)gebruik van de op deze website aangeboden tekst/informatie is niet toegestaan.