Werknemers met (ernstige) financiële problemen laten dat niet altijd blijken. Dat geldt voor laag opgeleide mensen, maar steeds vaker ook voor hoog opgeleide medewerkers en tweeverdieners. Ze schamen zich, gaan confrontaties uit de weg, zeggen dat het allemaal wel goed komt en proberen zo lang mogelijk het hoofd boven water te houden.

De drempel om met de werkgever te praten over financiële problemen en schulden is hoog. Hoe zou de werkgever reageren? Wat zal de werkgever wel niet denken? In het geval een werknemer via een uitzendbureau werkt, leven deze vragen zelfs nog meer. Immers, de inlener is er niet van op de hoogte dat er beslag op het loon is gelegd en met het uitzendbureau heeft de werknemer vaak minder (direct) contact.

Werkgevers en uitzendbureaus kunnen de drempel aanmerkelijk verlagen of zelfs wegnemen. Enerzijds door de werknemer te laten weten dat hij of zij over de schulden kan praten en daarnaast door hulp op maat aan te bieden in de vorm van BeslagHulp.

BeslagHulp is een voor de werknemer volledig kosteloze en vertrouwelijke hulplijn, waarmee de werknemer kan bevorderen dat hij iedere maand krijgt waar hij of zij recht op heeft.