Een beslag op het inkomen heet officieel derdenbeslag, maar wordt in de volksmond ook wel loonbeslag genoemd.